dimecres, 29 d’abril de 2020

AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE


A.- Instruments d'avaluació:
Les activitats, tasques, projectes, treballs... i tots aquells que consideri el professorat per poder dur a terme una avaluació el més objectiva possible seran els instruments d'avaluació.
___________
Criteris de qualificació generals:
*A cada una de les àrees es farà la mitjana de les puntuacions de totes les activitats, tasques, etc. que el professorat hagi demanat.
* Les tasques, treballs, activitats... proposats pel professorat s'hauran d'entregar COMPLETS i de MANERA CORRECTA.
* Cada professor establirà un TERMINI MÀXIM per a entregar cada tasca.
___________
Criteris de qualificació específics:
A.- Per a l'alumnat que li queda UNA ASSIGNATURA SUSPESA:
* Serà el professor de la matèria qui indicarà a l'alumne les tasques a seguir per poder aprovar el curs.
* L'àrea es considerarà RECUPERADA si s'obté, COM A MÍNIM, un 70% en l'avaluació del conjunt d'activitats, tasques, etc. proposades en aquest tercer trimestre.
B.- Per a l'alumnat que HA SUPERAT LES AVALUACIONS:
*En aquest tercer trimestre es farà una mitjana de les notes obtingudes en les diferents tasques, activitats, etc. Aquesta nota es multiplicarà per 0'15. El resultat d'aquesta multiplicació se sumarà a la mitjana de la 1a i 2a avaluacions. La suma total serà la NOTA D'AVALUACIÓ DE JUNY.
Per exemple:
Si al tercer trimestre tens un 8 de nota mitjana, multiplicam aquest 8 per 0'15;
8x0'15=1'2.
Si a la 1a avaluació has duit un 5 i a la 2a avaluació un 7, la mitjana és 5+7= 12 ; 12/2= 6.
Per tant, al resultat d'aquesta mitjana 6, es sumarà 1'2 del tercer trimestre: 6+1'2= 7'2.
La nota global del juny serà 7'2.

divendres, 24 d’abril de 2020

Correccions

A continuació teniu les darreres correccions de tasques d’aquesta setmana.

CORRECCIONS DE MATES DE DIJOUS I DIVENDRES

BON CAP DE SETMANA

dijous, 23 d’abril de 2020

MÚSICA

  • Na Maria Rubert us envia dues cosetes de música per celebrar aquest dia de sant Jordi des de casa. 

  • La llegenda del Drac i la Princesa - Sant Jordi Confinat 2020  
  

Sant Jordi

Molts d’anys si teniu qualque Jordi aprop! Dia per regalar un llibre, un conte, una rosa... ho sabeu de cada any. Aquest any serà un poc diferent, ja que no podrem anar a comprar res de tot això. Però gràcies a na Margalida Amengual podrem gaudir mirant i escoltant aquestes rondalles mallorquines. Esper que us agradin!
AH! Llegiu nins, disfrutau llegint, viureu grans aventures, ben segur que teniu molts llibres a casa que podeu aprofitar aquests dies, dedicau uns minuts diaris a la lectura, convertiu la lectura en un hàbit diari a més de disfrutar aprendreu molt. UNA AFERRADA MOLT GRAN!


Tres al·lotes fines

En Vit
dimecres, 22 d’abril de 2020

EDUCACIÓ FÍSICA

REPTES:

Aquesta setmana us volem proposar uns reptes. A veure si els aconseguiu i si intentau superar-los. Ja veureu que us marquen unes distàncies i podeu provar-ho més lluny que noltros, que segur que podeu, o fins i tot repetir-los un parell de vegades seguides que segur que també ho aconseguiu.


Plàstica i Religió


Bon dia nins i nines!!!Què tal, com estau??

Esper que durant aquests dies hagueu fet moltes coses, com panades, robiols, etc.

Durant aquesta setmana se celebra Sant Jordi, concretament dijous, per això vos propòs fer un punt de llibre amb material reciclat que trobeu per casa. image.png

I de religió podem visualitzar aquest vídeo;https://www.youtube.com/watch?v=tcHq4hAPxmA


 i fer una petita reflexió.

 Ho podeu enviar al correu següent; antoniacruz@svpaulmanacor.es


Ànims! Antònia!

CORRECCIONS TASQUES DILLUNS I DIMARTS

Aquí teniu les respostes de les feines de dilluns i dimarts, corregiu-les bé eh! Que aprendreu molt!

CORRECCIONS TASQUES DILLUNS I DIMARTS 20 / 21 ABRIL